Петък, 23 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Публични общински регистри
Публични регистри Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА - 2023г.

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА - 2024г.


РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023-2024г


ГРАД ПЕЩЕРА

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН /САМОДОБИВ/ 


- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 30.11.2023


 СЕЛО РАДОЛОВО

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН /САМОДОБИВ/


- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 30.11.2023


СЕЛО КАПАИТАН ДИМИТРИЕВО

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН /САМОДОБИВ/


- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД-ИЗПЪЛНЕН


СЕЛО СВЕТИ КОНСТАНТИН 

 РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД 

РЕГИСТЪР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН /САМОДОБИВ/


- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 30.11.2023


РЕГИСТЪР - РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2023г.

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2022г.

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2021. 


РЕГИСТЪР - ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР - ПРОЕКТИ


РЕГИСТЪР ПУП - СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕГИСТЪР НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -  2023 г.

РЕГИСТЪР НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -  2022 г.РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2024г

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2023г.

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2022г.

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2021г.


РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ

.

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА - ПУБЛИЧНА 

- /от меню Вид собственост  изберете нужния раздел /частна или публична/

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЗППДОП/ОТМЕНЕН/.

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЗПСК


ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069