Понеделник, 17 Яну 2022
Вие сте тук: Начало е-Община Публични общински регистри
Публични регистри Печат Е-поща

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

Обявления 2019г.

Обявления 2018г.

Обявления 2017г.

Обявления 2016г.

Регистър - разрешение за строеж 2020г,

Регистър разрешения за строеж 2019г.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на

Кмета на Община Пещера

 

Издадени актове 2020г.

Издадени актове 2019г.

Издадени актове 2018г.

Издадени актове 2017г.

Издадени актове 2016г.

Информация, която е публична, съгласно ЗЗКИ

Заповед стр.1

Заповед стр.2

 
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 Публичен регистър на приватизирани търговски дружества с общинско участие.
Публичен регистър на приватизирани обособени части от търговски дружества с общинско участие.
Публичен регистър на Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗППДОП/отменен/.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗПСК


Регистри общинска собственост

Публичен регистър  на разпоредителните сделки с имоти  - общинска собственост на основание чл.41, ал.4 от ЗОС

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Регистър на публичната зелинина в гр.Пещера


Регистър на площадките за предаване на отпадъци

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069