Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало е-Община Публични общински регистри
Публични регистри Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА - 2023г.

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА - 2024г.


РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2024-2025г


ГРАД ПЕЩЕРА

- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 30.06.2024


   СЕЛО РАДОЛОВО

- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 30.06.2024


СЕЛО КАПАИТАН ДИМИТРИЕВО

- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 30.06.2024


СЕЛО СВЕТИ КОНСТАНТИН 

- РЕГИСТЪР НА ЗАКУПИЛИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ СКЛАД ДО 30.06.2024


РЕГИСТЪР - РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2023г.

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2022г.

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2021. 


РЕГИСТЪР - ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР - ПРОЕКТИ


РЕГИСТЪР ПУП - СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕГИСТЪР НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -  2023 г.

РЕГИСТЪР НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -  2022 г.РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2024г

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2023г.

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2022г.

РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА ЗА 2021г.


РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ

.

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА - ПУБЛИЧНА 

- /от меню Вид собственост  изберете нужния раздел /частна или публична/

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЗППДОП/ОТМЕНЕН/.

.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЗПСК


ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069