Вторник, 21 Мар 2023
Вие сте тук: Начало е-Община Публични общински регистри
Публични регистри Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

ОБЯВЛЕНИЯ 2019Г.

ОБЯВЛЕНИЯ 2018Г.

ОБЯВЛЕНИЯ 2017Г.

ОБЯВЛЕНИЯ 2016Г.

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2022Г,

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2021Г,

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2020Г,

РЕГИСТЪР - РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2019Г.

РЕГИСТЪР - ПРОЕКТИ

-

РЕГИСТЪР - ПРОЕКТИ

-

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на

Кмета на Община Пещера

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ 2020Г.

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ 2019Г.

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ 2018Г.

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ 2017Г.

ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ 2016Г.

ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗЗКИ

Заповед стр.1

Заповед стр.2


РЕГИСТЪР НА ТАКСИТА

-

Регистър на таксита за 2023г.

Регистър на таксита за 2022г.

Регистър на таксита за 2021г.

 -

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.

-

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ.

-

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЗППДОП/ОТМЕНЕН/.

-

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ ПО РЕДА НА ЗПСК

-

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

-

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

-

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069