Петък, 22 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Контакти Връзка с нас
Общинска Администрация - Пещера
Име Длъжност Е-поща Телефон Факс
1 ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 0350/6-22-01 0350/6-41-65
2 Гълъбина Георгиева Карамитрева ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.122
3 Елена Спасова Рядкова ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.116
4 Галина Перкова Стоянова Секретар 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.104
5 арх. Лазар Тодоров Ковачев Главен архитект 0350/6-22-03, в.108
6 Сашо Дамянов Дамянов Служител по сигурността на информацията,ОМП и нередностите 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.109
7 Албена Ленинова Делчева Ръководител звено Вътрешен одит 0350/6-23-14
8 Иван Христов Джинев Стажант - одитор 0350/6-23-14
9 Росица Иванова Иванова Финансов контрольор 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.103
10 Златка Филипова Златанова Секретар на МКБППМН 0350/6-41-78
11 Христина Георгиева Дачева Началник отдел "Административно-правно и информационно обслужване" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.140
12 Райна Андонова Колишикова Главен експерт "Гражданска регистрация и информациооно-правно обслужване" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.112
13 Добрина Павлова Андреева Старши Юрисконсулт 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.121
14 Петя Георгиева Миладинова Главен специалист “Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението и архив” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.112
15 Фикрет Исмаилова Фотенлиева Главен специалист "Гражданска регистрация" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.112
16 Делка Григорова Стратева Главен специалист “Административно обслужване” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.126
17 Венелина Владимирова Хамамджиева Главен специалист "Администратишно и деловодно обслужване" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.144
18 Елена Дамянова Копрившка Старши специалист "Информационно обслужване и касиер" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.142
19 Кръстина Стоянова Андреева Директор Дирекция “Финанси и човешки ресурси” 0350/6-61-55
20 Василка Стефанова Билбилева Началник отдел “Финанси и човешки ресурси” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.105
21 Елена Костадинова Здравкова Главен експерт "Човешки ресурси" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.113
22 Валя Атанасова Хамамджиева Старши счетоводител 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
23 Стефка Иванова Кабова Старши счетоводител 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
24 Ася Йорданова Узунова Старши експерт "Счетоводство" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
25 Стефка Атанасова Башкехайова Старши експерт "Счетоводство" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
26 Надежда Йосифова Ганчева Старши счетоводител и касиер 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
27 Гергана Илкова Стоилова Главен специалист “ЧР, Временна заетост и подпомагане” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.138
28 Светла Йорданова Тахова Началник отдел “Местни приходи” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.135
29 Стефан Ангелов Семерджиев Главен експерт “Местни приходи” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.135
30 Анка Василева Домес Главен специалист “Местни приходи” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.135
31 Нели Василева Попова Младши експерт "Местни приходи и каса" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.136
32 Антоанета Богданова Джимова Специалист "Местни приходи и каса" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.136
33 инж. Румяна Ангелова Григорова Директор дирекция "Териториално и селищно устройство и общинска собственост" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.111
34 Мария Василева Цурева Главен специалист “Незаконно строителство, определяне на строителна линия, регистър” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.130
35 Делка Георгиева Пашова Главен специалист ”Кадастър, регулация и устройство на територията” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.130
36 Красимира Василева Хаджиева Главен специалист “Кадастър, регулация и въвеждане на обекти в експлоатация” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.130
37 Николай Борисов Пройчев Старши специалист “Ел.мрежи” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.127
38 Мария Атанасова Генчева Главен експерт“Устройствено планиране, инвестиционни проекти, контрол по строителството” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.110
39 Маргарита ВасилеваТанева Главен Специалист “Информационно-техническо обслужване” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.142
40 Ангелина Николова Карамфилова Младши експерт “Екология” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.117
41 Инж. Невена Тодорова Дялкинова Главен експерт “Общинска собственост” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.131
42 Димитър Иванов Симонов Главен специалист “Общинска собственост, наеми” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.131
43 Мария Илиева Малчева Главен експерт “Търговия, категоризация, транспорт, регистър-общ. собственост и обезпечаване на публични вземания” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.105
44 Кристина Веселинова Лупанова Юрисконсулт 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.119
45 Златка Димитрова Гемиева Началник отдел ЕФОП 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.118
46 Диана Ангелова Тумбева Юрисконсулт 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.119
47 Анна Георгиева Кирова Главен експерт “Европейски фондове” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.118
48 Цветелина Николова Стайкова Главен експерт "Обществени поръчки" 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.119
49 Весела Гавраилова Хамамджиева Главен експерт “Европейски фондове” 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.118
50 Диана Иванова Балканджиева Главен експерт “Образование” 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.145
51 Али Ахмедов Чешмеджиев Главен експерт “Социални дейности и интеграция” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.104
52 Димитър Стоянов Павлов Главен експерт “Култура, младежки и религиозни дейности” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.147
53 Костадин Стефанов Кехайов Главен специалист “Туризъм и спорт” 0350/6-22-03; 6-22-08
54 Любомир Маринчев Бахнев Изпълнител "Пропуск-информация и огняр" 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.148
55 Стоян Василев Йовчев Старши специалист "Домакин" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.123
56 Мария Запрянова Веселова Изпълнител "Телефонист и размножаване на документи" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.101
57 Димитър Ангелов Насков Главен специалист "Редактор на в-к Родопска искра" 0350/6-22-03 - вътр.134


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069