Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
795 / 5/15/2019 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (1595 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
794 / 5/10/2019 Частна общинска собственост Капитан Димитриево Местност: ЕКАТТЕ 36124
• Поземлен имот (3535 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
793 / 4/15/2019 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (406 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
792 / 3/27/2019 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (1619 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
791 / 3/27/2019 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (2689 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;