Municipality Administration

Peshtera

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
758 / 6/8/2018 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (167 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
757 / 6/8/2018 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (631 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
756 / 5/18/2018 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (358 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
755 / 5/10/2018 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (159 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
754 / 5/8/2018 Частна общинска собственост Пещера
• Поземлен имот (3810 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;