Municipality Administration

Peshtera

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
332 / 1/7/2019 Публична общинска собственост Капитан Димитриево Местност: ЕКАТТЕ 36124
• Поземлен имот (16678 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
780 / 12/6/2018 Частна общинска собственост Радилово Местност: ЕКАТТЕ 61371
• Поземлен имот (438 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
779 / 12/4/2018 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (1376 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
778 / 11/30/2018 Частна общинска собственост Капитан Димитриево Местност: ЕКАТТЕ 36124
• Поземлен имот (5235 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
777 / 11/30/2018 Частна общинска собственост Капитан Димитриево Местност: ЕКАТТЕ 36124
• Поземлен имот (3119 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;