Municipality Administration

Peshtera

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
732 / 9/11/2017 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (327 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ОЗС;
731 / 8/8/2017 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (9072 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
730 / 8/8/2017 Частна общинска собственост Радилово Местност: ЕКАТТЕ 61371
• Поземлен имот (800 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
729 / 7/27/2017 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (318 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС;
728 / 7/27/2017 Частна общинска собственост Пещера Местност: ЕКАТТЕ 56277
• Поземлен имот (637 кв.м.)
Имотът се управлява от Кмета на Общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.