Събота, 19 Авг 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Община Пещера Енергийна Ефективност

 

Документи свързани с Договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 - «Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс»


 Съобщение Печат Е-поща

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: „Общински детски комплекс” Ви уведомяваме, че на 07.06.2017 г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителнa площадкa и определяне на строителна линия на ниво на строежa.

 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216