Неделя, 19 Ное 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 291 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 290 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    Относно: Открито отчуждително производство на имоти-частна собственост в кв.30В по плана на гр. Пещера за изграждане на улица от о.т. 298а до о.т. 298б по реда на ЗОС

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 289 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    ОТНОСНО: Отчет за икономическите резултати Дейността на ОП „Обредни Дейности” за 2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 288 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    ОТНОСНО:Отчет за икономическите резултати от дейността на „ОП Паркинги и пазари” за 2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 287 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

  ОТНОСНО:Отчет за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура за 2016 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 286 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    Относно: Отчет за икономическите резултати от дейността на „ВКС” ЕООД
гр. Пещера за 2016 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 285 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21
    ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността и финансов отчет на Народно читалище “Развитие 1783” – Пещера, Народно читалище “Зора 1903” с.Радилово, Народно читалище “Сергей Румянцев 1909” с. Капитан Димитриево през 2016 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 284 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
   ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера с проект „Трансфер на добри практики за социално включване на франкофонските обществени услуги от Брюксел в община Пещера“ по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., приоритетна ос 4: „Транснационално сътрудничество”, Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж” и одобряване на Партньорско споразумение.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 283 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи и актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 282 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

ОТНОСНО:  Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 38


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216