Петък, 21 Сеп 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 426 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
   ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.247.1.3 с административен адрес гр.Пещера, ул. “Д-р Петър Цикалов” № 41-А, бл. А1, ет.2, ап. А3

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 425 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
   ОТНОСНО: Промяна в групите жилища от наличния жилищен фонд съобразно потребностите на Общината

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 424 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
    Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ Х-3.365, Сервиз за автоклиматици и автомобили в местност „Лагера” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 423 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 422 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

    Относно: Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за трасе за линеен обект – подземен електропровод – КЛ 1 Кv от КРШ „Ж-1“, извод на ТП „Бензиностанция 2“ до ново елетромерно табло пред УПИ ІІ-034010, 034044, ЖС,търговия и услуги, местност „Свети Георги“, гр.Пещера и отклонение за ново електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.4.121 по КККР на гр.Пещера, ул.“Снежанка“, гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 421 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

    ОТНОСНО: Определяне размера на трудови и други възнаграждения на Кмета на Община Пещера и Кметовете на кметства в общината

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 420 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
   ОТНОСНО: Закупуване на товарни средства, контейнери и кофи за отпадъци със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за Управление на Отпадъците - ЗУО

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 419 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
   Относно: Прекратяване членството на Община Пещера в сдружение „Асоциация на Общини от Южен Централен район „Хебър“

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 418 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

  ОТНОСНО: Преобразуване срез сливане в Обединено училище на ПГЛПМ ,,Васил Левски“ гр.Пещера и ОУ,,Любен Каравелов“ гр. Пещера и двете с адрес ул. ,,Веселин Стайков“ №15

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 417 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

    ОТНОСНО: Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера за 2017 година.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 52


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216