Понеделник, 25 Сеп 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 268 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

   Относно:Даване на разрешение за изработване: на Проекти за ПУП - Парцеларни планове за обекти на техническата инфраструктура,както следва:

-за укрепване на склонов участък на общински път РAZ 1181/ Дорково-Костандово- лет.“Св.Константин“-Пещера при км 27+500 ,изработване на ПУП-ПП в обхват- ПИ 56277.1.1110,ПИ 56277. 1.1928,по КККР на землището на гр.Пещера

-за укрепване на склонов участък на общински път РAZ 1181/ Дорково-Костандово- лет.“Св.Константин“-Пещера при км 38+800 ,изработване на ПУП-ПП в обхват- ПИ 56277.1.1110, ПИ 56277. 1.1224 по КККР на землището на гр.Пещера
и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 267 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

   ОТНОСНО: Отчет за 2016г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 266 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

   ОТНОСНО : Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 265 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

    ОТНОСНО: Приемане на Информация за състоянието на спорта в община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 264 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

    Относно: Информация от „Биовет“АД относно опазване качеството на въздуха.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 263 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

  ОТНОСНО: Приемане на Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Пещера за 2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 262 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

    ОТНОСНО: Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 261 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2017г., Протокол № 19
   Относно: Приемане на оценка за продажба на Недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.501.215 по КККР на гр.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 260 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2017г., Протокол № 19
     Относно: Приемане на оценка за продажба на идеални части от недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.310 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 259 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2017г., Протокол № 19

    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.
.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 36


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216