Неделя, 19 Ное 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 301 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    ОТНОСНО: Определяне на спортни обекти – общинска собственост, които ще бъдат отдадени под наем през 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 300 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

   Относно: Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти в местността „Орешака” и местността „Широките ливади” собственост на БИОВЕТ АД и Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 299 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21
   Относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване на УПИ ІІ-55, „За бензиностанция, търговия и услуги с идентификатор 56277.4.50 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 298 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

   ОТНОСНО: Отчет за 2016г. по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 297 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    Относно: Изменение и допълнение на Решение № 236/26.01.2017 г. на Общински съвет гр. Пещера в Приложение № 14 „Списък на правоимащите на транспортни разноски служители от Община Пещера ”.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 296 Печат Е-поща

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21
ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г. и разчета за капиталови разходи за 2017 г.

Attachments:
Download this file (Приложение 1.xls)Приложение 1.xls[ ]39 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 295 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21
   Относно: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Пещера за периода 2018 - 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 294 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21
    ОТНОСНО: Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2016 година и доклад за общинския дълг

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 293 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    ОТНОСНО: Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 292 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2018г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 38


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216