Понеделник, 25 Сеп 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 278 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 277 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
   ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 276 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“ , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 275 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 274 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
   ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера“ , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 273 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
   ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс ", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 272 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

    ОТНОСНО: Бракуване на МПС, стопанисвано от ОП „Обредни Дейности“ гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 271 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

  Относно: Приемане на оценка за продажба на идеални части от недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.501.267 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 270 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

  Относно: ПУП за Частично изменение на ПУП-ПРЗ за упълномеряване на ПИ с идентификатор 56277.504.340 (УПИ VІІ-търговия и услуги в кв.199) по КККР на гр. Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 269 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

   Относно: Съгласуване на Схема по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен на ул. «Димитър Горов» гр. Пещера с площ 3 кв.м.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 36


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216