Петък, 21 Сеп 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 436 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

   ОТНОСНО: Отчет за 2017г. по изпълнение на мерките от Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 435 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

    Относно: Приемане на План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 434 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

   ОТНОСНО : Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2018 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 433 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

   ОТНОСНО: Приемане на Информация за състоянието на спорта в община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 432 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

  ОТНОСНО: Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 431 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

  ОТНОСНО: Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 430 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
    Относно: Съгласуване на Схеми по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на терени – частна и публична общинска собственост

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 429 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – УПИ ХІ-общински, кв. 40 по ПУП на с. Радилово

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 428 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
    ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.290

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 427 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
    ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.824

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 52


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216