Петък, 22 Сеп 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 288 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    ОТНОСНО:Отчет за икономическите резултати от дейността на „ОП Паркинги и пазари” за 2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 287 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

  ОТНОСНО:Отчет за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура за 2016 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 286 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    Относно: Отчет за икономическите резултати от дейността на „ВКС” ЕООД
гр. Пещера за 2016 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 285 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21
    ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността и финансов отчет на Народно читалище “Развитие 1783” – Пещера, Народно читалище “Зора 1903” с.Радилово, Народно читалище “Сергей Румянцев 1909” с. Капитан Димитриево през 2016 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 284 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
   ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера с проект „Трансфер на добри практики за социално включване на франкофонските обществени услуги от Брюксел в община Пещера“ по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., приоритетна ос 4: „Транснационално сътрудничество”, Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж” и одобряване на Партньорско споразумение.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 283 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи и актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 282 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

ОТНОСНО:  Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 281 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 280 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0124-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 279 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 36


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216