Петък, 21 Сеп 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 446 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.504.527

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 445 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   Относно: Приемане на оценка за продажба на 9.46 % идеални части от имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.902 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 444 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   Относно: Приемане на оценка за продажба на 24.09 % идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.905 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 443 Печат Е-поща

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

ОТНОСНО: Проект за изменение на КККР с обхват поземлени имоти с идентификатори 56277.1.1110, 56277.1.1498 и 56277.1.1928

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 442 Печат Е-поща

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №381/26.10.2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 441 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

   Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 440 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

    ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Пещера във връзка с безвъзмездното прехвърляне правото на собственост върху имот-държавна собственост, с местонахождение в гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ул.„Свети Константин“ №54, представляващ поземлен имот с идентификатор 56277.502.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ 14 785 кв.м., ведно с изградените върху него сгради, подробно описан в акт за публична държавна собственост №6501/13.06.2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 439 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   Относно: Вземане на решение за уреждане на имуществените отношения с МБАЛ „Проф.Димитър Ранев” ООД, във връзка с Решение № 368/28.09.2017г. на Общински съвет – Пещера за прекратяване на съдружие на Община Пещера в МБАЛ „Проф. Димитър Ранев” ООД и Решение № 397/28.12.2017г. за приемане доклад за оценка на цяло предприятие.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 438 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 437 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

    ОТНОСНО: Отчет по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 52


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216