Понеделник, 22 Яну 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 342 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

    Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.35, в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 341 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
    ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 по КККР

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 340 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   Относно: Учредяване право на строеж върху част от имот с идентификатор 56277.3.1388 в размер на 54 кв.м, за която е отреден УПИ ХХІV-1388, за улица, местност „Широките ливади“, землище на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 339 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   Относно: Приемане на оценка за продажба на Недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.902 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 338 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   Относно: Приемане на оценка за продажба на Недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.902 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 337 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.670

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 336 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.1.418

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 335 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.503.34

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 334 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

    Относно: Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за трасе на линеен обект – подземен електропровод – КСН, Орешака, КСН ПС Пещера-БКТП БКС, гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 333 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   Относно:Изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти с идентификатор 56277.4.194-общинска публична собственост с НТП селскостопански, горски ведомствен път със засегната площ от 38 кв.м., 56277.4.226 с НТП селскостопански, горски ведомствен път със засегната площ от 490 кв.м. по КККР на гр.Пещера и премостване на поземлени имоти с идентификатори 56277.4.175 с НТП „отводнителен канал“, собственост на Община Пещера със засегната площ от 94 кв.м., 56277.4.193-общинска частна собственост с НТП напоителен канал със засегната площ от 79 кв.м., 56277.4.196-общинска частна собственост с НТП напоителен канал със засегната площ от 36 кв.м..

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 41


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216