Четвъртък, 26 Апр 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 401 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
    Относно: Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за външно електрозахранване на УПИ ІІ-55, „За бензиностанция, търговия и услуги“ с идентификатор 56277.4.50 в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 400 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
   Относно: Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2018г.-2019г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 399 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
    Относно: Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти в местността „Широките ливади ” и местността „Ямата” собственост на БИОВЕТ АД и Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 398 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30


     ОТНОСНО: Определяне на представител за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 397 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30

   Относно: Вземане на решение за приемане доклад за оценка на цяло предприятие - “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, във връзка с Решение № 368/28.09.2017г. на Общински съвет – Пещера за прекратяване на съдружие на Община Пещера в “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 396 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30

    ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за такса битови отпадъци за 2018 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 395 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30

     ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 394 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 393 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
    Относно: Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 392 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30

   Относно: Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода юли-декември 2017 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 46


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216