Петък, 21 Сеп 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 15 Печат Е-поща

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2


    ОТНОСНО:Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за промяна сервитута на съществуващ електропровод 110кV и трасе на нов електропровод 110 кV от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 56277.1.374

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 14 Печат Е-поща

  На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на Председателя на Общински съвет
Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на общината и във връзка с Решение № 741/16.02.2015 г. на Общински съвет гр. Пещера за приемане на сборния бюджет на община Пещера за 2015 година и на основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 13 Печат Е-поща

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне на трудови и други възнаграждения на Кмета на Община Пещера и Кметовете на кметства в общината.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 12 Печат Е-поща

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

ОТНОСНО:

Актуализация бюджета на Община Пещера за 2015 г. и разчета за капиталови разходи за 2015 г.

    

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 11 Печат Е-поща

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Одобряване на длъжностно щатно разписание на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр.Пещера, считано от 01.12.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 10 Печат Е-поща

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 9 Печат Е-поща

  На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

  ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 889 на Общински съвет – гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.08.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 8 Печат Е-поща

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Изменение на Решение №899/18.09.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 7 Печат Е-поща

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Изменение на Решение №898/18.09.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 6 Печат Е-поща

    На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет- Пещера в Областния съвет за развитие

Продължение...
 
« НачалоПредишна5152СледващаКрай »

Страница 51 от 52


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216