Четвъртък, 26 Апр 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 411 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.01.2018г., Протокол № 31

    ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пещера 2018-2020г.

Attachments:
Download this file (Стратегия 2018-2020 .doc)Стратегия 2018-2020 .doc[ ]383 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 410 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.01.2018г., Протокол № 31

   ОТНОСНО: Промяна на наименованието на социалната услуга в общността в гр.Пещера, община Пещера, ул.„Стефан Кънчев“ №2г от „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания “.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 409 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.01.2018г., Протокол № 31

   ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Община Пещера (2018-2020) в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик (2012-2020г.)

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 408 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.01.2018г., Протокол № 31

    ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2018г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 407 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.01.2018г., Протокол № 31

    ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 406 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.01.2018г., Протокол № 31

    ОТНОСНО: Приемане на Културния календар на община Пещера за 2018 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 405 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.01.2018г., Протокол № 31

    ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за периода 2018 година

Attachments:
Download this file (год.програма-2018.docx)год.програма-2018.docx[ ]25 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 404 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.01.2018г., Протокол № 31

    ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец юли 2017г. – декември 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 403 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.01.2018г., Протокол № 31

    Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на Община Пещера мандат 2015г.-2019г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 402 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
    Относно: Даване на разрешение за изготвяне: ПУП–Парцеларен план за трасе за линеен обект – подземен електропровод – КЛ 1 Кv от КРШ „Ж-1“, извод на ТП „Бензиностанция 2“ до ново елетромерно табло пред УПИ ІІ-034010, 034044, ЖС,търговия и услуги, местност „Свети Георги“, гр.Пещера и отклонение за ново електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.4.121 по КККР на гр.Пещера, ул.“Снежанка“, гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 46


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216