Понеделник, 25 Сеп 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 308 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

    ОТНОСНО: Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция «Бюрото по труда» гр. Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта за 2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 307 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 04.05.2017г., Протокол № 22

   ОТНОСНО: Изграждане на паметник на Апостола на свободата Васил Левски в град Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 306 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 04.05.2017г., Протокол № 22

    Относно: Вземане на решение за освобождаване от длъжност като управител на “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД д-р Стоил Георгиев Апостолов, ЕГН 6201153424 поради постъпила молба от него за освобождаване на основание чл. 141, ал. 5 от ТЗ, с освобождаване от отговорност, вземане на решение за избиране за управител на “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, както и натоварване на новоизбрания управител да предприеме всички необходими правни и фактически действия по вписване в Търговския регистър на промените с взетите решения.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 305 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    Относно: Одобряване на Проекти за ПУП - Парцеларни планове за обекти на техническата инфраструктура,както следва:

1.Проект за ПУП-ПП - на трасетата на обекта и сервитутите за част от поземлен имот с идентификатор 56277. 1.1928 и част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1110 по кадастралната карта и регистри на землището на общ.Пещера за укрепване на склонов участък на общински път РAZ 1181/ Дорково-Костандово- лет.“Св.Константин“-Пещера при км 27+500.
2. Проект за ПУП-ПП - на трасетата на обекта и сервитутите за част от поземлен имот с идентификатор 56277. 1.1224 и част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1110 по кадастралната карта и регистри на землището на общ.Пещера за укрепване на склонов участък на общински път РAZ 1181/ Дорково-Костандово- лет.“Св.Константин“-Пещера при км 38+800.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 304 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

     ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 303 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    ОТНОСНО: Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2016 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 302 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21
    ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Урегулиран поземлен имот УПИ І-общ, кв. 67 по ПУП на с.Радилово

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 301 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

    ОТНОСНО: Определяне на спортни обекти – общинска собственост, които ще бъдат отдадени под наем през 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 300 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21

   Относно: Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти в местността „Орешака” и местността „Широките ливади” собственост на БИОВЕТ АД и Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 299 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2017г., Протокол № 21
   Относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване на УПИ ІІ-55, „За бензиностанция, търговия и услуги с идентификатор 56277.4.50 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 36


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216