Понеделник, 22 Яну 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 352 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
    Относно: Предложение за утвърждаване на класирания на първо място кандидат в конкурса за Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 351 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   ОТНОСНО: Искане за предоставяне безвъзмездно право на управление на пещера „Снежанка“ и пещера „Юбилейна“

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 350 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   Относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ V-832, кв.68 по ПУП на с. Радилово между Община Пещера и Тодор Стоянов Стоицов

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 349 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.829

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 348 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.1.413

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 347 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0084-C01, проект „Подай ръка“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 346 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

    ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 16 (шестнадесет) ученици в СУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2017/2018г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 345 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

   ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г. и разчета за капиталови разходи за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 344 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

    ОТНОСНО: Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 343 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

    ОТНОСНО: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2017/2018година.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 41


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216