Неделя, 22 Юли 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 105 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

    ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2017г.

Attachments:
Download this file (PLAN ZA RAZVITIE_2017.doc)PLAN ZA RAZVITIE_2017.doc[ ]46 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 104 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

   ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Пещера 2016-2020.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 103 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

    ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

Attachments:
Download this file (informaciya.doc)informaciya.doc[ ]111 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 102 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

    ОТНОСНО: Информация за дейността на Общински детски комплекс

 

Attachments:
Download this file (ОДК.doc)ОДК.doc[ ]88 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 101 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.05.2016г., Протокол № 9

   ОТНОСНО: Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция «Бюрото по труда» гр. Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта за 2015г.

 

Attachments:
Download this file (БТ.doc)БТ.doc[ ]69 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 100 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 12.05.2016г., Протокол № 8,

     ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 62/25.02.2016г. на Общински съвет Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 99 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 12.05.2016г., Протокол № 8,

    Относно: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр. Пещера, с трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Пасище“ и определяне срок на валидност на предварителното съгласие

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 98 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 27.04.2016г., Протокол № 7,

    ОТНОСНО: Откриване на „Горещ телефон“ за подаване на сигнали на гражданите от община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 97 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 27.04.2016г., Протокол № 7,

   Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 96 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 27.04.2016г., Протокол № 7,

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот № 0000446 в местност „Арапеница“, землището на с.Радилово, общ.Пещера и отреждането му в УПИ І-446, за автопарк в местност „Арапеница“, землището на с.Радилово, общ.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
« НачалоПредишна41424344454647484950СледващаКрай »

Страница 41 от 51


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216