Петък, 21 Сеп 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 476 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    Относно: Приемане на оценка за продажба на 1/3 идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.98 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 475 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35
     ОТНОСНО: Обявяване на Поземлен имот с идентификатор 56277.4.667 за нпублична общинска собственост

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 474 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    Относно:Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 в местност „Агово” по КККР на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 473 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    Относно:Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 по КККР на гр.Пещера-държавна горска собственост, местност „Икочово“ в УПИ І-1.1712, „Ферма за отглеждане на животни“ с площ от 0,4 дка. и одобряване на  задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 472 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” и одобряване на Договори за енергийно обновяване на СС.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 471 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    ОТНОСНО: Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.

 

Attachments:
Download this file (informaciya1.doc)informaciya1.doc[ ]115 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 470 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

     ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2019г.

 

Attachments:
Download this file (PLAN ZA RAZVITIE_2019.doc)PLAN ZA RAZVITIE_2019.doc[ ]53 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 469 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2017г.

 

Attachments:
Download this file (otchet.doc)otchet.doc[ ]68 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 468 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

     ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

 

Attachments:
Download this file (Obshtinska programa_2018.docx)Obshtinska programa_2018.docx[ ]22 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 467 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    ОТНОСНО: Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2017 г.

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 52


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216