Четвъртък, 26 Апр 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 421 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

    ОТНОСНО: Определяне размера на трудови и други възнаграждения на Кмета на Община Пещера и Кметовете на кметства в общината

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 420 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
   ОТНОСНО: Закупуване на товарни средства, контейнери и кофи за отпадъци със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за Управление на Отпадъците - ЗУО

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 419 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
   Относно: Прекратяване членството на Община Пещера в сдружение „Асоциация на Общини от Южен Централен район „Хебър“

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 418 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

  ОТНОСНО: Преобразуване срез сливане в Обединено училище на ПГЛПМ ,,Васил Левски“ гр.Пещера и ОУ,,Любен Каравелов“ гр. Пещера и двете с адрес ул. ,,Веселин Стайков“ №15

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 417 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

    ОТНОСНО: Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера за 2017 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 416 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

    ОТНОСНО: Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 415 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр.Пещера за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 414 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

    ОТНОСНО: Отчет за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 413 Печат Е-поща

     На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 30.01.2018 год., Протокол № 32

    ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2018 ГОДИНА , ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2018 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2018, 2019, 2020 г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 412 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 25.01.2018г., Протокол № 31

   ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2018г.

Attachments:
Download this file (годишен план.docx)годишен план.docx[ ]39 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 46


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216