Петък, 22 Сеп 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 318 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

     Относно: Открито отчуждително производство на имоти-частна собственост в кв.30В по плана на гр. Пещера за изграждане на улица от о.т. 298а до о.т. 298б по реда на ЗОС

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 317 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

    Относно: Даване на разрешение за изготвяне: ПУП–Парцеларен план за трасе за линеен обект – подземен електропровод – КНС, Орешака, КНС ПС Пещера-БКТП БКС, гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 316 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

   Относно: Вземане на решение за отмяна на Решение на общото събрание на МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД от 11.05.2017 г., с което д-р Стоил Апостолов е освободен от длъжността управител на дружеството и е избран нов управител, както и протокола с решението на общото събрание на МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД от 11.05.2017 г., с което д-р Стоил Апостолов е освободен от длъжността управител на дружеството и е избран нов управител да не бъде заявявано за вписване в Търговски регистър към Агенция по вписванията и дружеството МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД да продължи да се представлява и управлява от д-р Стоил Георгиев Апостолов.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 315 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

    Относно: Попълване състава на ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, ПК по териториално и селищно устройство

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 314 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

    ОТНОСНО: Актуализиране на състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 313 Печат Е-поща

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

ОТНОСНО: Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 312 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

    ОТНОСНО: Актуализация на представителят на Община Пещера във Фонд „Общинска солидарност" към НСОРБ и определяне размера на годишната вноска за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 311 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

    ОТНОСНО: Програма за развитие на туризма на територията на община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 310 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

   ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

Attachments:
Download this file (informaciya.doc)informaciya.doc[ ]60 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 309 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.05.2017г., Протокол № 23

    ОТНОСНО: Информация за работата на Център за подкрепа на личностното развитие-Общински детски комплекс-гр.Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 36


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216