Вторник, 24 Апр 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 431 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

  ОТНОСНО: Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 430 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
    Относно: Съгласуване на Схеми по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на терени – частна и публична общинска собственост

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 429 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – УПИ ХІ-общински, кв. 40 по ПУП на с. Радилово

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 428 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
    ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.290

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 427 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
    ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.824

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 426 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
   ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.247.1.3 с административен адрес гр.Пещера, ул. “Д-р Петър Цикалов” № 41-А, бл. А1, ет.2, ап. А3

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 425 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
   ОТНОСНО: Промяна в групите жилища от наличния жилищен фонд съобразно потребностите на Общината

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 424 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
    Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ Х-3.365, Сервиз за автоклиматици и автомобили в местност „Лагера” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 423 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33
    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 422 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.02.2018г., Протокол № 33

    Относно: Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за трасе за линеен обект – подземен електропровод – КЛ 1 Кv от КРШ „Ж-1“, извод на ТП „Бензиностанция 2“ до ново елетромерно табло пред УПИ ІІ-034010, 034044, ЖС,търговия и услуги, местност „Свети Георги“, гр.Пещера и отклонение за ново електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.4.121 по КККР на гр.Пещера, ул.“Снежанка“, гр.Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 46


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216