Петък, 21 Сеп 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 496 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   ОТНОСНО: Информация за работата на Община Пещера с еврофондовете за периода Януари 2017 г.Юни 2018 г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 495 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   ОТНОСНО: Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.

 

Attachments:
Download this file (Informacia _ OSOKOSU.doc)Informacia _ OSOKOSU.doc[ ]65 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 494 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36
    Относно: Изменение на Решение №477/26.04.2018 г. на Общински съвет – Пещера относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 493 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36
   Относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ 56277.501.835 по ПУП на гр. Пещера и Верка Ангелова Йосифова

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 492 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36
    ОТНОСНО: Обявяване на част в размер на 36 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 56277.1.1091 за частна общинска собственост

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 491 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36
    Относно: Приемане на оценка за учредяване право на пристрояване на Георги Влахов в имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.1134 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 490 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36
   Относно: Приемане на оценка за учредяване право на пристрояване на Айше Алишева в имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.1134 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 489 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36
   Относно: Приемане на оценка за учредяване право на пристрояване на Бюлент Кертов в имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.1134 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 488 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36
    Относно: Приемане на оценка за продажба на 8.48 % идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.267 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 487 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36
    Относно: Вземане на решение за упълномощаване на представител на Община Пещера във връзка с провеждането на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 52


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216