Петък, 22 Сеп 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 338 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   Относно: Приемане на оценка за продажба на Недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.902 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 337 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.670

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 336 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.1.418

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 335 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.503.34

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 334 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

    Относно: Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за трасе на линеен обект – подземен електропровод – КСН, Орешака, КСН ПС Пещера-БКТП БКС, гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 333 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   Относно:Изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти с идентификатор 56277.4.194-общинска публична собственост с НТП селскостопански, горски ведомствен път със засегната площ от 38 кв.м., 56277.4.226 с НТП селскостопански, горски ведомствен път със засегната площ от 490 кв.м. по КККР на гр.Пещера и премостване на поземлени имоти с идентификатори 56277.4.175 с НТП „отводнителен канал“, собственост на Община Пещера със засегната площ от 94 кв.м., 56277.4.193-общинска частна собственост с НТП напоителен канал със засегната площ от 79 кв.м., 56277.4.196-общинска частна собственост с НТП напоителен канал със засегната площ от 36 кв.м..

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 332 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

   ОТНОСНО: Включване на СУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера и ОУ,,Петко Рачов Славейков“ – гр.Пещера в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 331 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец януари 2017г. – юни 2017г.

Attachments:
Download this file (Отчет.doc)Отчет.doc[ ]85 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 330 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

    Относно: Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера
за периода януари-юли 2017 г.

Attachments:
Download this file (prodajbi-ian-iuni-17.doc)prodajbi-ian-iuni-17.doc[ ]56 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 329 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

  ОТНОСНО: Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода м. януари 2017г. – м. юни 2017г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 36


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216