Събота, 24 Фев 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 393 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
    Относно: Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 392 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30

   Относно: Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода юли-декември 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 391 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30

    ОТНОСНО: Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода м. юли 2017г. – м. декември 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 390 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30

    ОТНОСНО: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера през 2018година.

Attachments:
Download this file (ПРОГРАМА 2018 год.doc)ПРОГРАМА 2018 год.doc[ ]67 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 389 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29

   ОТНОСНО: Отмяна на Решение №379/26.10.2017г. за продажба на Поземлен имот с идентификатор 56277.3.70

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 388 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29
   Относно: Промяна на регулацията между УПИ ІІ-669, УПИ ІІІ-669 – собственост на наследници на Атанас Йорданов Бакалов и улица с о.т. 186, 185, 184, с. Радилово

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 387 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.4.36 и идентификатор 56277.4.59 по КККР на гр.Пещера, смяна предназначението им и отреждането им в УПИ ІІ-4.1701, Обществено обслужване, търговия и услуги в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера с приложена скица-проект и задание

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 386 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29
    Относно: Проект за ПУП - Парцеларен план за нов подземен водопровод, промищлен водопровод и силови електро кабели през имоти собственост на община Пещера и поставяне на кабел и две измервателни плочи за замерване електрохимична защита в имот собственост на община Пещера в местност „Широките ливади”

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 385 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29

   ОТНОСНО: Предоставяне на дарение на РУ на МВР гр. Пещера и актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 384 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2017г., Протокол № 29

  ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г. и разчета за капиталови разходи за 2017 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 42


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216