Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 461 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   Относно: Приемане на изграждане за собствена сметка или финансиране от БИОВЕТ АД в размер на 266 552, 47 лв. /двеста шестдесет и шест хиляди петстотин петдесет и два лева/ на проект за изграждане на Многофункционална спортна площадка на открито в се от площадка за минифутбол, площадка за баскетбол и волейбол УПИ I-ЕСПУ, кв. 87 с идентификатор 56277.501.571 по плана на гр. Пещера, състояща, външно осветление, изграждане на алеи, беседка, фитнес площадка, маса за тенис озеленяване и видеонаблюдение, административен адрес: гр. Пещера, ул. Трети март № 2.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 460 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 433002, находящ се в с. Радилово, местност «Ръкава», на наследниците на Атанас Петров Кичуков

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 459 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 476002, находящ се в с. Радилово, местност «Ръкава», на наследниците на Атанас Петров Кичуков

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 458 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

    ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 548244, находящ се в с. Радилово, местност «Коритата», на наследниците на Атанас Петров Кичуков

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 457 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 548159, находящ се в с. Радилово, местност «Коритата», на наследниците на Атанас Петров Кичуков

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 456 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 468002, находящ се в с. Радилово, местност «Арапеница», на наследниците на Георги Петков Вачков

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 455 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 243004, находящ се в с. Радилово, местност «Кътево кладенче», на наследниците на Никола Костадинов Лулов

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 454 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
    ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 375004, находящ се в с. Радилово, местност «Чашмите», на наследниците на Никола Петров Ташев

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 453 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 243008, находящ се в с. Радилово, местност «Кътево кладенче», на наследниците на Паун Лазаров Радин

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 452 Печат Е-поща

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 498005, находящ се в с. Радилово, местност «Ръкава» на наследниците на Никола Николов Манолов

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 48


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216