Сряда, 20 Сеп 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 358 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

    ОТНОСНО: Информация относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 357 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

   ОТНОСНО: Информация относно строителството на нов завод за производство на ветеринарни медикаменти и хранителни добавки в гр. Пещера, издадените съпътстващи документи и риска за чистотата на атмосферния въздух.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 356 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

    Относно: Изменение и допълнение на Решение №168, взето на заседание на Общински съвет – Пещера, проведено на 31.08.2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 355 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   Относно: Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за на част от ул. „Оборище”, имот с идентификатор : 56277.501.9606, от Кадастралната карта на гр. Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ I – 832, търговия и услуги, с площ от 65.00 м2
С План за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания: УПИ I – 832, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 354 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   Относно: Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР за отпадне предвиждането за паркинг по ул.“Стара крепост“ между осови точки 133-134 -135 в кв.17 по плана на гр.Пещера и отреждане урегулиран поземлен имот УПИ – 833/за гаражи/..

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 353 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   Относно:Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ, на УПИ I – зеленина, като за негова сметка се обособят 2 бр. новопроектирани УПИ:
УПИ VI – търговия и услуги, / за имот с идентификатор: 56277.502.1145/, с площ от 30.30 м2
УПИ VII – 1224, търговия и услуги /за магазин „Лазур“/, част от имот с идентификатор: 56277.502.1175, с площ от 214.85 м2
Коригират се североизточната тротоарна линия на кв.101, по изградения на место тротоар и югозападната тротоарна линия на кв. 59, пак по изградения на место тротоар.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 352 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
    Относно: Предложение за утвърждаване на класирания на първо място кандидат в конкурса за Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 351 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   ОТНОСНО: Искане за предоставяне безвъзмездно право на управление на пещера „Снежанка“ и пещера „Юбилейна“

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 350 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   Относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ V-832, кв.68 по ПУП на с. Радилово между Община Пещера и Тодор Стоянов Стоицов

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 349 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.829

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 36


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216