Сряда, 26 Апр 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 284 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
   ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера с проект „Трансфер на добри практики за социално включване на франкофонските обществени услуги от Брюксел в община Пещера“ по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., приоритетна ос 4: „Транснационално сътрудничество”, Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж” и одобряване на Партньорско споразумение.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 283 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

     ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи и актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 282 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20

ОТНОСНО:  Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 281 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 280 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0124-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 279 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 278 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 277 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
   ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 276 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“ , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 275 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.03.2017г., Протокол № 20
    ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 29


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216