Неделя, 25 Фев 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Уведомление
Уведомление Печат Е-поща
Вторник, 01 Август 2017г. 10:38ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ“

         Община Пещера уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че “ Биовет“ АД със седалище: гр. Пещера, ул. „ Петър Раков“ №39, в качеството си на възложител организира среща за обществено обсъждане на Докладът за ОВОС и приложенията към него в т.ч. оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС и оценката и информацията по чл. 99б, ал 1 ЗООС (за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциалза инвестиционно предложение „Изграждане на завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки“

            Срещата ще се проведе на 01.09.2017г. от 14.00 часа в хотел „Домейн Пещера“, гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ №177.

            Докладът за ОВОС и приложенията към него в т.ч. оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС и оценката и информацията по чл. 99б, ал 1 ЗООС (за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциалса на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.30ч. в сградата на Общинска администрация – Пещера, ет.ІІІ, стая №5.

            Писмени становища могат да се предоставят в Общинска администрация – Пещера, гр. Пещера п.к. 4550, ул. „Дойранска епопея“ №17

или на срещата за обществено обсъждане.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216