Сряда, 20 Юни 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Съобщение
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

test

 iLoveBulgaria logo1 

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 15 Май 2017г. 14:00ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и

прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения Проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера .

Предложения, мнения и препоръки към Проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Мотиви за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

1.Причини, които налагат приемането:

Регионален фолклорен събор на летовище «Св.Константин» е включен в културния календар на общината и е с конкурсен характер. Провежда се в края на месец юли / всяка последна събота и неделя/. Възрастови ограничения за участие във фолклорния събор няма. Възрастта на участниците е от значение само в конкурсната програма и при оценяването. Таксите за участие са необходими за да могат организаторите да имат по-точна представа за броя на участващите при изготвяне на реда на представяне в дните на събора. Това също е предпоставка за ангажираността на институциите, заявили участие на събора.

2. Целите, които се поставят:

  • Да съхраняваме и разпространяваме българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит
  • Да се развива и поддържа фолклорното ни песенно и танцово наследство
  • Да се обновява и обогатява културния живот в община Пещера;
  • Да се популяризира музикално-песенни и танцови образци от фолклорната ни съкровищница сред млади изпълнители, които да продължат фолклорната ни традиция.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагането на измененията и допълненията в Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

4. Очаквани резултати от прилагането:

  • По-добра организация при провеждането на регионалния фолклорен събор на летовище «Св.Константин» ;
  • По добра мотивация на участниците в конкурсната програма на събора;
  • Създаване на възможности за увеличаване на конкуренцията между участниците в събора.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“

В Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата

В Раздел осемнадесети – „Услуги култура, младежки дейности и медии“

се създава нова точка 9, както следва:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
9.

Такси за участие в регионален фолклорен събор на летовище «Св.Константин»

  1. За индивидуални изпълнители
  2. За дуети, трио
  3. За групови изпълнения:

- до 10 изпълнители

- до 20 изпълнители

- до 25 изпълнители

 

 

7 лв.

10 лв.

15 лв.

20 лв.

25 лв.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216