Понеделник, 29 Май 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало е-Община Публични общински регистри
Публични общински регистри Печат Е-поща

Публичен регистър на приватизирани търговски дружества с общинско участие.
Публичен регистър на приватизирани обособени части от търговски дружества с общинско участие.
Публичен регистър на Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗППДОП/отменен/.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗПСК


Регистри общинска собственост

Публичен регистър  на разпоредителните сделки с имоти  - общинска собственост на основание чл.41, ал.4 от ЗОС

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Регистър на публичната зелинина в гр.Пещера


Регистър на площадките за предаване на отпадъци

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216