Сряда, 26 Апр 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Контакти Връзка с нас Общ. Администрация
Общинска Администрация - Пещера
Име Длъжност Е-поща Телефон Факс
1 НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 0350/6-22-01 0350/6-41-65
2 СТЕФАН БАЛАБАНОВ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.120
3 ЗЕХРА АЛИШ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.122
4 БОРИС ФОЛЕВ Секретар на ОБЩИНА ПЕЩЕРА Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.125
5 Албена Делчева Вътрешен одитор 0350/6-23-14
6 Росица Иванова Финансов контрольор 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.103
7 Любка Такева Секретар на МКБППМН 0350/6-41-78
8 Георги Георгиев Главен архитект 0350/6-22-03, в.108
9 Цветан Христов Директор “Административноправно и информационно обслужване” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.116
10 Елена Здравкова Главен експерт "Човешки ресурси" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.113
11 Райна Колишикова Главен експерт "Гражданска регистрация и информациооно-правно обслужване" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.112
12 Добрина Андреева Старши Юрисконсулт 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.121
13 Петя Миладинова Главен специалист “Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението и архив” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.112
14 Цветелина Стайкова Старши специалист "Гражданска регистрация" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.112
15 Делка Стратева Главен специалист “Административно обслужване” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.126
16 Христина Дачева Главен експерт "Административно обслужване" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.140
17 Маргарита Танева Старши Специалист “Информационно обслужване и касиер” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.142
18 Венелина Хамамджиева Главен специалист "Деловодно обслужване" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.144
19 Кръстина Андреева Директор Дирекция “Финансово-стопанска дейност” 0350/6-61-55
20 ... Началник отдел “Бюджет и счетоводство” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.105
21 Валя Хамамджиева Старши счетоводител 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
22 Стефка Кабова Старши счетоводител 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
23 Валерия Ганева Младши експерт "Бюджет и счетоводство" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
24 Василка Билбилева Старши експерт "Бюджет и счетоводство" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.114
25 Инж. Невена Дялкинова Началник отдел “Общинска собственост” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.131
26 Димитър Симонов Главен специалист “Общинска собственост, наеми” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.109
27 Димитър Пройчев Младши експерт “Общинска собственост, търгове и конкурси” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.119
28 Мария Малчева Младши експерт “Търговия, категоризация, транспорт, регистър-общ. собственост и обезпечаване на публични вземания” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.105
29 Светла Тахова Началник отдел “Местни приходи” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.135
30 Стефан Семерджиев Главен експерт “Местни приходи” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.135
31 Анка Домес Главен специалист “Местни приходи” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.135
32 Нели Попова Счетоводител и касиер 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.136
33 Антоанета Джимова Технически сътрудник “Касиер” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.136
34 инж. Стела Павлова Директор дирекция "Териториално и селищно устройство" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.111
35 инж. Лилия Толева Главен инженер 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.110
36 инж. Петър Абрашев Главен експерт “Транспортна инфраструктура” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.127
37 Стефан Климентов Главен специалист “Ел.мрежи и транспорт” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.127
38 Радослав Марков Главен специалист “Инвеститорски контрол” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.127
39 Красимира Хаджиева Главен специалист “Кадастър, регулация и въвеждане на обекти в експлоатация” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.130
40 Делка Пашова Главен специалист ”Кадастър, регулация и устройство на територията” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.130
41 Мария Цурева Главен специалист “Незаконно строителство, определяне на строителна линия, регистър” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.130
42 Мария Генчева Главен специалист “Регистър на одобрените проекти и издадени разрешения за строеж, координация на адм. услуги” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.110
43 Стефка Халачева Главен специалист “Издаване на скици и удостоверения и подземен кадастър” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.130
44 Елена Копрившка Специалист "Информационно-техническо обслужване" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.142
45 Диана Тумбева Младши експерт "Обществени поръчки, стратегическо планиране" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.119
46 Галина Стоянова Директор дирекция "Хуманитарни Дейности" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.104
47 Златка Гемиева Главен експерт “Европейски фондове, стратегическо планиране” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.118
48 Анна Кирова Главен експерт “Европейски фондове, стратегическо планиране” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.118
49 Валентина Недялкова Главен експерт “Екология” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.117
50 Фаня Колева Главен експерт “Селско, горско и водно стопанство” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.117
51 Димитър Павлов Главен експерт “Култура, младежки и религиозни дейности” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.147
52 Стоян Йовчев Домакин и връзки с обществеността 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.123
53 Бояна Бандева Изпълнител "Телефонист и размножаване на документи" 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.101
54 Али Чешмеджиев Главен експерт “Социални дейности и интеграция” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.104
55 Гергана Стоилова Старши специалист “Временна заетост и подпомагане” 0350/6-22-03; 6-22-08; 6-22-14 - вътр.138
56 Димитър Насков Радио "Пещера" 0350/6-22-03 - вътр.134
57 Веселин Джелатов Директор дирекция "ЕФСПОП" 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.116
58 Диана Балканджиева Главен експерт “Образование” 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.145
59 Добринка Смилянова Старши Специалист “Организатор - спорт и туризъм” 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.147
60 Митко Филипов Специалист "Социални дейности, етнически и демографски въпроси" 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.138
61 Райна Янева Юрисконсулт в дирекция "ЕФСПОП" 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.119
62 Весела Хамамджиева Главен експерт “Европейски фондове, стратегическо планиране” 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.118
63 Сашо Дамянов Служител по сигурността на информацията и нередностите 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.109
64 Север Алибазов Старши експерт "Информационно обслужване" 0350/6-22-03; 6-22-08 - вътр.132


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216