Петък, 24 Окт 2014
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

opak-oprbaner-op-akperistera

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.53 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 17 Октомври 2014г. 08:17ч.

           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия  Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ТРЕТО   редовно заседание за  месец октомври на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  20. 10. 2014 г.  /понеделник/  от    9. 00  часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 52 от 26.09.2014г.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Приемане на План за действие на Община Пещера /2014-2017г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012-2020г.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината
3.    Текущи.
3.1.    Даване на съгласие за временно спиране на водоподаването на доставяната условно чиста вода от

Продължение...
 
Покана Печат Е-поща
Сряда, 08 Октомври 2014г. 16:06ч.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,        

Уведомяваме Ви, че в община Пещера е открита процедура по изготвяне на проект на бюджета на общината за 2015 година. Целта е осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението.
         В тази връзка отправяме покана към всички жители на

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 08 Октомври 2014г. 13:33ч.

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Управител на „ВКС” ЕООД град Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:  

 Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
-  Допуска до конкурс:
   Стефан Иванов Иванчев-

Недопуснати кандидати - няма

Посоченият кандидат трябва да се яви  на 

Продължение...
 
Заповед № 663/30.09.2014 г. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Вторник, 30 Септември 2014г. 16:16ч.

        Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА   НАРЕЖДАМ:

 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 5 октомври 2014 г.. от 00,00 часа до 24,00 часа.
 2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 29 Септември 2014г. 15:46ч.

Съгласно чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №842-НС/04.09.2014 г. на Централната избирателна комисия за обезпечаване възможността за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден ще се приемат заявки в Общинската администрация гр.Пещера от 29.09.2014 г. (понеделник) до 03.10.2014 г. (петък) във времето от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. на

Продължение...
 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА Печат Е-поща
Сряда, 24 Септември 2014г. 15:49ч.

от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)

Прикачен(и):
Download this file (fpotpns_13-21-00.pdf)СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА[ ]26 Kb
 
Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Петък, 19 Септември 2014г. 11:08ч.

В изпълнение на Заповед №641/18.09.2014 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №182003, частна общинска собственост, находящ се в местността „Горна махала”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.348 дка, с начин на

Продължение...
 
52 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 19 Септември 2014г. 10:52ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ВТОРО  заседание   на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  26. 09. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 50 от 29.08.2014г.
                                                            Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Информация за доставката на дърва за огрев за гражданите от Община Пещера.
                                                            Докладва: Директорът на Държавно горско 

Продължение...
 
Уведомление за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Четвъртък, 11 Септември 2014г. 17:26ч.
Прикачен(и):
Download this file (25789.doc)Уведомление[ ]1060 Kb
Продължение...
 
51 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Сряда, 10 Септември 2014г. 10:53ч.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Анастасия Младенова - Председател на Общински съвет свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 11.09.2014г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

     1. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ/

Продължение...