Петък, 29 Авг 2014
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

opak-oprbaner-op-akperistera

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.Покана за встъпителна конференция Печат Е-поща
Петък, 29 Август 2014г. 15:39ч.

На 02.09.2014г. от 17:00 часа в Пленарната зала на Община Пещера ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/013 за проект: “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и

Прикачен(и):
Download this file (Pokana_Vstapitelna Press-1.doc)Пълен текст на поканата[ ]607 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 29 Август 2014г. 13:16ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Съгласно изискванията на чл.39, ал.3 от ЗУО, считано от 14.07.2014 год. предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от физически лица се извършва на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на

Продължение...
 
Обява Печат Е-поща
Петък, 29 Август 2014г. 13:12ч.

Със заповед № ОХ-558/05.08.2014 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили

Прикачен(и):
Download this file (Obqva.doc)Пълен текст на обявлението[ ]202 Kb
Продължение...
 
Заповед №579/26.08.2014 г. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Август 2014г. 08:46ч.

Относно: Определяне на местата за поставяне на   агитационни материали  

 В изпълнение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, т.19 но Решение №722-НС/15.08.2014 г. на ЦИК и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :  

 1. Поставянето на агитационни материали се извършва от откриването на предизборната кампания – 05.09.2014 г., до края на предизборната агитация – 24:00 часа на 3.10.2014 г.
2.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на

Продължение...
 
Заповед № 576/25.08.2014г. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Август 2014г. 08:27ч.

 ОТНОСНО: Изменение на Заповед № 562/18.08.2014 г. за определяне
на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

Изменям Заповед № 562/18.08.2014 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, както следва:
1.Поради внезапно възникнала невъзможност предварителния избирателен списък на избирателна секция № 021 с местонахождение Търговски обект „Сириус” с

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 27 Август 2014г. 13:46ч.

В изпълнение на Решение № 655, взето на заседание проведено на  15.07.2014год., Протокол № 48 на Общински съвет - Пещера и  Заповед № 502/01.08.2014г. на Кмета на Община Пещера ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
УПРАВИТЕЛ НА „ВКС” ЕООД гр. ПЕЩЕРАІ. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
 2.1 Степен на образование – висше/ бакалавър и/или магистър/,  от област на  висше образование – професионално направление от Класификатора на

Продължение...
 
50 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Понеделник, 25 Август 2014г. 09:05ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТО заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  29. 08. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 48 от 15.07.2014г.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет и

Продължение...
 
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК Печат Е-поща
Петък, 22 Август 2014г. 17:09ч.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Прикачен(и):
Download this file (spisaci-izbori05102014.pdf)spisaci-izbori05102014.pdf[ ]380 Kb
Продължение...
 
Уведомление Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Август 2014г. 10:01ч.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители насрочени за 05.10.2014 г. в съответствие с 91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №672-НС/13.08.2014 г. на ЦИК на 26.08.2014 г. (вторник) и на 28.08.2014 г. (четвъртък) от 16.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, ІІ етаж)ще се проведат консултации за назначаването на секционните избирателни комисии за

Продължение...
 
Места определени за обявяване на избирателните списъци Печат Е-поща
Вторник, 19 Август 2014г. 09:20ч.

ЗАПОВЕД

№ 562

Гр.Пещера 18.08.2014 г.

 ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на предварителните избирателните

Продължение...