Петък, 23 Юни 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

   Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Заповед Печат Е-поща
Петък, 23 Юни 2017г. 09:12ч.

Заповед №446/23.06.2017г.

С оглед осигурване спокойствието и почивката на летовище "Свети Константин" през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл. 43, т.3 от Наредбата за обществения ред, чистота и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.

Attachments:
Download this file (zapoved.pdf)ЗАПОВЕД[ ]317 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Юни 2017г. 08:39ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отреждане на УПИ VІІ-клуб, търговия и услуги с идентификатор 56277.503.748 по КККР на гр.Пещера в УПИ VІІ-за регилиозна дейност и запазване на съществуваща жилищна сграда, с възможност за пристрояване и надстрояванеи се установи свързано застрояване с УПИ ХІІ-2901, търговия, жилищно строителство с идентификатор 56277.503.749 по КККР на гр.Пещера, кв. 167.Запазва се устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 24-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА НА 29.06.2017г. Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Юни 2017г. 08:38ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 06.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 20 Юни 2017г. 07:38ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.З от Закона за ограничаване на плащанията в брой, Община Пещера е осигурила възможност на физическите и юридически лица, да заплащат съответните задължения за окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници, имуществени и други местни данъци (данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, туристически данък), други данъци, такса за битови отпадъци и такси за административни услуги извършвани в отдел „Местни приходи” чрез картови плащания на инсталирано ПОС-терминално устройство в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.З, стая №13 от 8,30ч. до 17,30 ч.

Продължение...
 
Съобщение ФОЛКЛОРЕН СЪБОР Печат Е-поща
Вторник, 20 Юни 2017г. 00:00ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ОРГАНИЗИРА
ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО„СВ. КОНСТАНТИН” 2017 Г.
СЪБОРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 - 30 ЮЛИ 2017Г. НА ЛЕТОВИЩЕ СВ.КОНСТАНТИН ( 21 КМ ОТ ГР. ПЕЩЕРА). ЦЕЛТА Е СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ, ТАНЦОВ И ПЕВЧЕСКИ ФОЛКЛОР.

Attachments:
Download this file (заqvka peshtera 2017.docx)Заявление[ ]20 Kb
Download this file (statut peshtera 2017.docx)Статут[ ]25 Kb
 
СПРАВКА Печат Е-поща
Петък, 16 Юни 2017г. 13:43ч.

за постъпили предложения, становища, препоръки и възражения по проекта за
изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с публикувано обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актове относно проект на изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, в обявения 30-дневен срок в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера, както и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , не са постъпили предложения, становища, препоръки и възражения по предложения проект за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 14 Юни 2017г. 09:13ч.

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоражения

Attachments:
Download this file (Saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]786 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 13 Юни 2017г. 12:17ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проеукт за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.502.245 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІІ-523/ и поземлен имот с идентификатор 56277.502.254 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІ-532/ по новозаснети имотни граници, кв. 65.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 13 Юни 2017г. 10:56ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

         Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 416/13.06.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-303, „безвредно производство, търговия и услуги“, съставляван от поземлен имот с идентификатор 56277.501.826 по КККР на гр.Пещера с цел обособяване на УПИ ХХ-828, „безвредно производство, търговия и услуги“ и УПИ ХХІ-829, „безвредно производство, търговия и услуги“, кв. 28. Определя се устройствена зона – Пп /предимно производствена/ със свободно застрояване. При изготвяне на проекта да се спазват изискванията на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 13 Юни 2017г. 10:55ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

         Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №415/13.06.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 и отреждането му в УПИ ХХІІІ-3.1357, Шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/ и автомивка, местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони и промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1388 с площ от 54,00 кв. м. за създаване на УПИ ХХІV-3.1388, за улица.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216