Петък, 12 Фев 2016
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

peristera baner-op-ak opak-opr Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 11 Февруари 2016г. 15:12ч.
Уважаеми съграждани,
Във връзка с осъществяване на Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Община Пещера приканва всички заинтересовани граждани  да се запознаят с критериите за допустимост и  да подготвят своите заявления за финансов интерес.
С Постановление № 23  / 04.02.2016г. на Министерски съвет се допускат за финансиране през 2016г и следните многофамилни жилищни сгради :
-многофамилни жилищни сгради,строени по
Продължение...
 
Изменение и допълнение на наредба Печат Е-поща
Сряда, 10 Февруари 2016г. 16:43ч.
МОТИВИ 
за Изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“ на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.
 
1.Причини за изменение и допълнение на Наредбата: Направените предложения за изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“  са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси 
2. Основна цел- Привеждане в съответствие с нормативната уредба 
3.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата- Не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата- запазване качеството на предоставяните услуги
5.  Съответствие с правото на Европейския съюз – предлагания проект за изменение и допълнение на „Наредбата за определяна на размера на местните данъци на територията на Община Пещера“ е в
Продължение...
 
Отличие „Най-зелена община“ на 2015 Печат Е-поща
Четвъртък, 04 Февруари 2016г. 21:45ч.

 Община Пещера спечели приза „Най-зелена Община“ на 2015 г. в конкурса на „Екопак България“. Наградата от 15 000 лв. ще бъде използвана за реализиране на отличения проект за опазване и популяризиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в града.
Еко проектът на Община Пещера спечели в категорията „Средна община“ с резултат 414 точки при максимален брой 480 точки. Проектите бяха оценени от експерти в разделното събиране на отпадъци (Екопак България), независими експерти в областта на управлението на отпадъците от опаковки (Денкщат България) и експерти в организирането и провеждането на информационни кампании (V+O Communication).

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 01 Февруари 2016г. 18:08ч.
 

С решение №23 от 29.12.2015г.  на Общинският съвет- Пещера са  определени  пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с

Attachments:
Download this file (за публикуване списък.doc)Списък на имотите[ ]365 Kb
Продължение...
 
Обява Печат Е-поща
Понеделник, 01 Февруари 2016г. 14:06ч.
  За провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
 
 
Със заповед № КВ-24/15.01.2016 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
 
А. ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
1.1.Във военно формирование 34410 – Варна, 8 (осем) длъжности: 
1.2.Във военно
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 27 Януари 2016г. 10:40ч.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП  в 14-дневен срок, считано от 27.01.2016г.  на информация по Приложение №2 към чл.6 за Инвестиционно предложение на  „БИОВЕТ“ АД:  

„Монтиране на нова лентова сушилня и изграждане на нова инсталация за смесване на площадката на „БИОВЕТ“ АД в УПИ ІІ ЗМП, кв.132 по плана на гр. Пещера“.

 Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 22 Януари 2016г. 11:16ч.

Община Пещера, като партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) при реализиране на проект „Нови възможности за грижа”, Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява прием на документи за медицински специалисти с професионална квалификация “Медицинска сестра” или “Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални

Продължение...
 
Четвърто заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 22 Януари 2016г. 11:13ч.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  д-р Цветана  Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ЧЕТВЪРТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    28. 01. 2016 г.    / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
1.Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2016г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2016г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016г, 2017г, 2018г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Кръстина Андреева – Директор дирекция «Финансово стопанска дейност»
 
2.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за
Продължение...
 
Обява Печат Е-поща
Сряда, 20 Януари 2016г. 11:31ч.
За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 16.05.2016г. до 07.06.2016г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и 
2-ра механизирана бригада – Стара Загора
 
 
1. Със заповед № ОХ-2/05.01.2016г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
1.1. За 61 механизирана бригада, 220 длъжности съгласно
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 19 Януари 2016г. 15:27ч.
От началото на ноември 2015 година на територията на община Пещера се извършват проверки за качеството на предоставяните услуги на потребители на социалната услуга “Личен асистент”. Проверките се извършват от служители на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Пещера. До настоящия момент, не са констатирали пропуски и нередности в работата на личните асистенти, потребителите са
Продължение...