Вторник, 27 Яну 2015
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

opak-oprbaner-op-akperistera

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.56 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 23 Януари 2015г. 11:54ч.

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на ПЕТДЕСЕТ   И   ШЕСТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на  28. 01. 2015 г.   /СРЯДА/  от    9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 55 от 29.12.2014г.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Приемане Отчет за дейността и финансов отчет на Народно читалище “Развитие 1873” – Пещера, Народно

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 21 Януари 2015г. 17:37ч.

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на

Продължение...
 
Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Сряда, 21 Януари 2015г. 10:28ч.

  В изпълнение на Заповед №21/19.01.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните обекти общинска собственост:
- Монолитен павилион №1, частна общинска собственост, находящ се в УПИ I – Пазар, кв.129 по ПУП на гр. Пещера, с

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 20 Януари 2015г. 15:43ч.

СЪОБЩЕНИЕ № 94 Р-157-3/16.12.2014 г.ДОКОСТА ИЛИЕВ ФИЛИПОВ
ГИНКА АСЕНОВА ФИЛИПОВАУЛ.”ПИРИН” № 35-Б
ГР. ПЕЩЕРА
         Уведомяваме Ви, че е внесен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ VІ-2691, 2692 /ПИ № 56277.503.851/, УПИ V-2690 /ПИ № 56277.503.850/ и УПИ ХІХ-2711 /ПИ № 56277.503.873/ в кв. 171 по ПУП на гр.Пещера по съществуващи имотни

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 12 Януари 2015г. 17:09ч.

На основание чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещера осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересувани лица в 14-дневен  срок  от публикуване на  Информация по

Продължение...
 
Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Петък, 09 Януари 2015г. 11:42ч.

В изпълнение на Заповед №01/07.01.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №529059, частна общинска собственост, находящ се в местността „Брациговски път”, землище на

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Януари 2015г. 11:40ч.

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на социален работник – 1бр., предоставящ услугата „Приемна грижа” в

Прикачен(и):
Download this file (OBQVLENIE 3.doc)Пълен текст на съобщението[ ]213 Kb
Download this file (ZAQVLENIE_ZA SOCIALEN RABOTNIK.doc)Заявление[ ]205 Kb
Download this file (CV_SOCIALEN_RABOTNIK.doc)CV[ ]245 Kb
Download this file (DEKLARACIQ_PRIL_1.doc)декларация[ ]200 Kb
Download this file (DEKLARACIQ_107а.doc)декларация[ ]201 Kb
Продължение...
 
55 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 19 Декември 2014г. 12:15ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера   Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на ПЕТДЕСЕТ   И   ПЕТО    заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на  
29. 12. 2014 г.   /ПОНЕДЕЛНИК/  от    9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 54 от 28.11.2014г.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Приемане на Отчет за проведени обществени поръчки и

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 18 Декември 2014г. 15:03ч.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с Коледните и Новогодишни празници Ви уведомяваме, че Работното време на Крепост „Перистера” ще бъде както следва:

1.    За Коледните празници  ще работи –
 - на 24.12.2014г. – от 9.00ч. до 12.00ч.
 - на 27.12. и 28.12.2014г. – от 9.00ч. до 16.00ч.

2.    За Новогодишните

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 04 Декември 2014г. 13:47ч.

Комисията за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 704, Протокол №54/28.11.2014г. на Общински съвет-Пещера открива процедура  по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Пазарджишки окръжен съд и Районен съд- Пещера.

I.Условия, на които трябва да отговарят кандидатите/съгласно чл.67 от Закона за съдебната власт/:

За съдебни заседател могат да кандидатстват дееспособни

Прикачен(и):
Download this file (Д Е К Л А Р А Ц И Я 1.doc)Декларация - 1[ ]21 Kb
Download this file (Д Е К Л А Р А Ц И Я 2doc.doc)Декларация - 2[ ]21 Kb
Продължение...