Събота, 30 Май 2015
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

peristera baner-op-ak opak-opr Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Обявление Печат Е-поща
Сряда, 27 Май 2015г. 16:02ч.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение наПравилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера. (Приет с Решение № 389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение № 175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г.,Решение № 505/27.12.2013г.и Решение №616/14.05.2014г.)


        Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.

            1. Причини, които налагат приемането:

 

В глава ІІІ, чл.7, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера е регламентирано щатното разписание и структура на

Продължение...
 
Банкова сметка за изграждане Дом на покойника Печат Е-поща
Сряда, 27 Май 2015г. 08:30ч.

 

У В А Ж А Е М И    С Ъ Г Р А Ж  Д А Н И,
Водени от убеждението,  че наш граждански и морален  дълг е да  дадем възможност на жителите на град Пещера  да разполагат с място, в което да отдадат своята почит към свой починал близък и това място да е изградено и оборудвано в съответствие  с практиката на голяма част от градовете в България,   стандартите и изискванията, необходими за такъв вид дейности, създадохме ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА в Централен гробищен парк – град Пещера.
Разкрита е банкова сметка за реализиране на инициативата - изграждане на

Продължение...
 
Мотиви за изменение и допълнение на наредба Печат Е-поща
Вторник, 26 Май 2015г. 07:57ч.

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“

В Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата

В Раздел осемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии:

В т. 6 Цени на билети за посещение на антична и средновековна крепост ”Перистера” буква „ж“ 2014г. се променя на 2015 г.

 

В т. 6 се създава нова буква „з“ със

Продължение...
 
Обява Печат Е-поща
Петък, 22 Май 2015г. 12:50ч.

Община Пещера обявява, че на 19 юни 2015 г., от 09.00 часа до 12.30 часа, съвместно с Общински съвет на БЧК – Пещера и Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив, организира провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване за гражданите и гостите на Община Пещера, под мотото:
                                   ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!         

  Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив разполага с подвижен кабинет за кръводаряване, който ще бъде установен на подходящо място пред сградата на Община Пещера, така че да се

Продължение...
 
61 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Май 2015г. 13:35ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова  свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВОТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    29.05. 2015 г. /ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 59 от 24.04.2015г.
                        Докладва:Кметът на Общината

 

2.    Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция Бюро по труда- Пещера, както и за пазара на труда в

Продължение...
 
Покана Печат Е-поща
Сряда, 13 Май 2015г. 11:32ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати по проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера”, реализиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1.-03/2010/039 ,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1.-03/2010 «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”,  Общинска администрация Пещера ви кани да присъствате на  „Празник на цветята”, който ще се проведе на 15.05.2015г. ( петък) от 11.00 часа  на

Продължение...
 
Етнокултурен фестивал Печат Е-поща
Вторник, 12 Май 2015г. 14:01ч.

В периода от 27 до 30 май в гр. Пещера ще се проведе четвъртото издание на етнокултурния фестивал "Културата на бъдещето и бъдеще на културата", който от тази година е международен с участието на състави от Република Македония, Република Турция и Република Босна и

Attachments:
Download this file (Програма за етнофестивал.doc)Програма[ ]37 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 12 Май 2015г. 09:57ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА обявява опис и цена на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ 36124, Община Пещера, област Пазарджик, съгласно Заповед № РД 06-96/27.04.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-гр.Пазарджик.

Дължмите суми за ползване на земите по

Attachments:
Download this file (zapoved-polski-patishta.doc)Заповед[ ]637 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 11 Май 2015г. 10:53ч.

 

Във връзка с разпоредбите на чл.56 от ЗУТ и чл.2,ал.4 от Наредба за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на Община Пещера е изготвена и одобрена схема на преместваем обект – за търговска дейност в УПИ  I-За културна и техническа инфраструктура в

Attachments:
Download this file (схема по 56.doc)Схема[ ]1432 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 05 Май 2015г. 13:20ч.

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, Община Пещера осигурява обществен достъп в 14-дневен срок, считано от 05.05.2015г. за изразяване на писмени становища от заинтересовани страни по отношение на предоставена Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на

Продължение...