Петък, 28 Ное 2014
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

opak-oprbaner-op-akperistera

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.54 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Понеделник, 24 Ноември 2014г. 09:49ч.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова  свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ЧЕТВЪРТО заседание   на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  28. 11. 2014 г.   /ПЕТЪК/  от    9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 53 от 20.10.2014г.
                                                         Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Стартиране на процедура за преобразуване по реда на Търговския закон, чрез вливане на

Продължение...
 
Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2015г. Печат Е-поща
Четвъртък, 20 Ноември 2014г. 17:38ч.

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът Георги Козарев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2015 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 28 ноември 2014 година от 17 ч в заседателната залата на

Прикачен(и):
Download this file (PROEKT BUDJET 2015.rar)Проект на бюджет 2015[ ]34 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 17 Ноември 2014г. 11:33ч.

На основание чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещера осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересувани лица в 14-дневен  срок  от публикуване на  Информация по Приложение №2 към чл. 6 от

Прикачен(и):
Download this file (Informacia_Prilojenie 2_OVOS.doc)Информация[ ]188 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 14 Ноември 2014г. 15:06ч.

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме  Заповед № РД-06-208/30.09.2014г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ 36124, община Пещера, област Пазарджишка, издадена от

Прикачен(и):
Download this file (Sporazumenie-Kap.Dimitrievo_2014_2015.TXT)Споразумение[ ]505 Kb
Download this file (Zapoved_RD-06-208_30.09.2014_Kapitan_Dimitrievo.doc)Заповед[ ]1592 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 14 Ноември 2014г. 14:55ч.

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме  Заповед № РД-06-206/26.09.2014г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, област Пазарджишка, издадена от

Прикачен(и):
Download this file (Sporazumenie_Radilovo-2014_2015.TXT)Споразумение[ ]14 Kb
Download this file (Zapoved_RD-06-206_26.09.2014_Radilovo (1).doc)Заповед[ ]442 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 31 Октомври 2014г. 16:04ч.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

НАРЕДБАЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕНА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ПРОЕКТ


Мотиви: за изготвяне на проект на  Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на община Пещера.Причини, които налагат приемането:Съобразяване с промените в законодателството.Целите, които се поставят:Регламентиране на условията и реда за финансово

Прикачен(и):
Download this file (Проект на наредба.doc)Проект на наредба[ ]77 Kb
Продължение...
 
53 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 17 Октомври 2014г. 08:17ч.

           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия  Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ТРЕТО   редовно заседание за  месец октомври на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  20. 10. 2014 г.  /понеделник/  от    9. 00  часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 52 от 26.09.2014г.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Приемане на План за действие на Община Пещера /2014-2017г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012-2020г.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината
3.    Текущи.
3.1.    Даване на съгласие за временно спиране на водоподаването на доставяната условно чиста вода от

Продължение...
 
Покана Печат Е-поща
Сряда, 08 Октомври 2014г. 16:06ч.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,        

Уведомяваме Ви, че в община Пещера е открита процедура по изготвяне на проект на бюджета на общината за 2015 година. Целта е осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на местните финанси и съставянето на бюджет, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на населението.
         В тази връзка отправяме покана към всички жители на

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 08 Октомври 2014г. 13:33ч.

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Управител на „ВКС” ЕООД град Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:  

 Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
-  Допуска до конкурс:
   Стефан Иванов Иванчев-

Недопуснати кандидати - няма

Посоченият кандидат трябва да се яви  на 

Продължение...
 
Заповед № 663/30.09.2014 г. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Вторник, 30 Септември 2014г. 16:16ч.

        Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА   НАРЕЖДАМ:

 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 5 октомври 2014 г.. от 00,00 часа до 24,00 часа.
 2.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на

Продължение...