Сряда, 28 Сеп 2016
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

ref_banner.jpg
peristera baner-op-ak opak-opr Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


О Б Я В А Печат Е-поща
Понеделник, 26 Септември 2016г. 07:58ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

В изпълнениена Заповед №726/20.09.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр. Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

         1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

Продължение...
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 14-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС- ПЕЩЕРА - 29.09.2016Г. Печат Е-поща
Сряда, 21 Септември 2016г. 08:09ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 09.2016г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 16 Септември 2016г. 15:13ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 17.09.2016г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на ГРИЙНБЪРН“ ЕООД:

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ И БИОМАСА“

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Септември 2016г. 15:48ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Началник отдел „Бюджет и счетоводство” в Дирекция ”ФСД”към Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

            Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

  1. Допуснати кандидати:

-          Василка Стефанова Билбилева

  1. Недопуснати кандидати: няма

Конкурсът – решаване на тест и интервю ще се проведе на 26. 09. 2016 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Председател на

конкурсната комисия:           /п/

                                    /Борис Фолев/

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 29 Август 2016г. 11:04ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №668/25.08.2016г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел “БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО” ,

Дирекция “Финансово-стопанска дейност””

 
Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост Печат Е-поща
Понеделник, 29 Август 2016г. 08:07ч.

ОБЯВА

В изпълнениена Заповед №667/25.08.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр. Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

         1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:  

1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.380 с площ 254 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера,

Attachments:
Download this file (Обява_търг_13.09.2016.doc)Обява_търг_13.09.2016.doc[ ]43 Kb
Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216