Понеделник, 27 Фев 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

parlament elections
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Февруари 2017г. 17:05ч.

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Февруари 2017г. 10:32ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДЕВЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 02. 2017 г. / ВТОРНИК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 20 Февруари 2017г. 13:46ч.

Обявление

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ П-326, кв. 32 по ПУП на с.Капитан Димитриево по съществуващи имотни граници на ПИ № 326.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и Кметството на с.Капитан Димитриево, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 20 Февруари 2017г. 13:43ч.

Обявление

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията между УПИ XXXV и УПИ XXXVI по новозаснета имотна граница и обособяване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота УПИ XXXVI и УПИ LIX, за сметка на УПИ XXXVI, стопански двор по плана на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера с предвиждане за свързано застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените е Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и Кметството на с.Капитан Димитриево, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 20 Февруари 2017г. 10:05ч.

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Attachments:
Download this file (Обява ВМС.pdf)Обява ВМС.pdf[ ]1027 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 20 Февруари 2017г. 10:04ч.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Attachments:
Download this file (Обява 68 брсс.pdf)Обява 68 брсс.pdf[ ]496 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 09 Февруари 2017г. 12:28ч.

Съобщение по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Attachments:
Download this file (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf[ ]176 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 09 Февруари 2017г. 09:47ч.

Списък на класираните кандидат-потребители за ползване ан услугата "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ" по пороект "ПОДАЙ РЪКА"

Attachments:
Download this file (Spisak_klasirane.pdf)Списък[ ]277 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 07 Февруари 2017г. 14:31ч.

ПОКАНА

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за назначаването на секционните избирателни комисии в община Пещера за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216